Rädda Bina

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter riskerar att försvinna. Krisen för vildbina beror på att binas livsmiljö har förändrats; det är ont om både blommor och bomiljöer. Lösningen är egentligen enkel. Vi måste ställa om till ett hållbart jordbruk och bort från kemiska bekämpningsmedel. Ett jordbruk som bidrar till fler bin, humlor och fjärilar.

Var tredje tugga vi äter beroende av bin. Detta samtidigt som en tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna.

– Frågor om biologisk mångfald kan uppfattas som komplicerade och något som bara rör naturvetare och experter. Men så är det inte – vi är alla en del av naturen och helt beroende av den biologiska mångfalden för vår överlevnad – detta är ett hot som berör oss alla.

Här är tre smarta sätt att hjälpa våra små vänner!

1. Fixa en bi-vattnare

Bin och humlor flyger långt och pollinerar tusentals växter varje dag. De jobbar hårt och blir törstiga. Då behövs en säker vattenkälla där de inte riskerar att drunkna…

GÖR SÅ HÄR:

Häll vatten i en pajform eller liknande. Lägg sedan i fullt med små stenar eller spelkulor som bina kan landa på, så att de inte riskerar att drunkna när de dricker. Ställ vattnaren nära blommor och grönska där bin brukar trivas.

2. Bjud på middag!

Bi ❤︎  blommor! Har du en trädgård, balkong eller kanske en blomlåda utanför fönstret? BRA! Se till att där finns mumsiga blommor!

3. Bli granne med ett bi

Det finns arter med solitära vildbin, som lever ensamma. Eftersom de inte har några samhällen att försvara behöver de inte ha någon gadd = kan inte stickas. Många gillar att bo i små håligheter. Hjälp dem genom att fixa ett bi-hotell!

Kom igen, nu räddar vi humlor och bin tillsammans!

 

 

Contacts

Ågatan 20 Slöinge

Follow Us

Twitter

RT @envato: One subscription, 5000+ assets & unlimited downloads; Elements is out of beta! Sign up at enva.to/elements. https://t.co…
TrxDoe
Polar bears can eat as many as 86 penguins in a single sitting. (If they lived in the same place)
TrxDoe
Leonardo Da Vinci is considered by many as the father of modern science.
TrxDoe