Pollinering är en av naturens gratis ekosystemtjänster. Därför Slöinges Bigårdar erbjuder kostnadsfritt pollinering till alla som har behöv i trakterna.

Visste du att det finns ett samband mellan bin, äpplen och ekonomi? Jo, honungsbina gör ett jättejobb åt alla äppelodlare i Sverige. Utan binas tjänster
skulle det inte bli mycket till äppelskörd. Och ingen honung heller för den delen. För att få ihop ett kilo honung krävs det 60 000 flygturer in och ut ur bikupan. Binas gratisarbete är värt stora pengar. Så här hänger det ihop:

Bin är nödvändiga för vår överlevnad

Var tredje tugga mat vi äter är resultatet av pollinering. Bina är våra viktigaste pollinatörer och svensk honung bidrar till att finansiera biodlingen i Sverige. När du väljer honung från svenska bin väljer du ett blommande landskap och bättre skördar i det land där du bor.
Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinering så alla världens bin utför ett livsviktigt arbete med att pollinera. Men bara närodlade bin kan pollinera den närodlade mat vi behöver.

Sverige behöver fler livskraftiga bin som kan pollinera våra växter och vår mat, faktum är att de behöver bli dubbelt så många. Du kan hjälpa Svenska Bin genom att handla svensk honung och sprida budskapet om binas viktiga pollineringsarbete.

 

 

Contacts

Ågatan 20 Slöinge

Follow Us

Twitter

RT @envato: One subscription, 5000+ assets & unlimited downloads; Elements is out of beta! Sign up at enva.to/elements. https://t.co…
TrxDoe
Polar bears can eat as many as 86 penguins in a single sitting. (If they lived in the same place)
TrxDoe
Leonardo Da Vinci is considered by many as the father of modern science.
TrxDoe