Pollinering är en av naturens gratis ekosystemtjänster. Därför Slöinges Bigårdar erbjuder kostnadsfritt pollinering till alla som har behöv i trakterna.
Biexpert och botanist: Därför är pollinatörer så viktiga

På den välbesökta mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö 23 mars berättade biodlaren Lotta Fabricius Kristiansen från Svenska Bin och botanisten Per Erixon från Uppsala linneanska trädgårdar varför vi behöver pollinatörerna och hur vi kan bidra till att de överlever och trivs i våra odlingar. Föreläsningen arrangerades av Swedish Society of Public Parks and Gardens som i år driver kampanjen Surrande parker och trädgårdar.

– Pollineringen är en viktig del av vår livsmedelsproduktion. En tredjedel av allt vi äter är beroende av pollinering och det vi förlorar om bina och humlorna försvann är allt det som sätter färg på våra måltider – som frukt och bär, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.
– Det har blivit svårare för alla pollinatörer. Honungsbina har biodlare som hjälper dem i kris och kan stödmata, men de vilda pollinatörerna är mycket mera utsatta för minskat livsutrymme och brist på mat.

Per Erixon menar att vi under lång tid byggt in oss i ett system med stora odlingsarealer och monokulturer där pollinatörerna inte klarar av att överleva.
– Mångfalden har gått förlorad. Vi biter oss själva i svansen i vår iver att får stora skördar och producera så mycket som möjligt.

Lotta menar att vi i Sverige har ett bättre läge än många andra delar av världen, men att problem finns i Skåne och andra slättlandskap.
– Vi har ökat arealen av grödor som kräver pollinering samtidigt som vi tagit bort de platser där pollinatörerna kan hämta sin föda, som blommande dikesrenar, åkeröar och ängar.

– Vi får inte glömma bort att det under hela säsongen måste finnas växter för insekterna att äta. Där är sälgen väldigt viktig tidigt på våren, säger Per Erixon.
– Liksom vårkrokus och andra lökar. Ska vi få fina frukter på våra äppelträd måste vi ha pollinatörer i våra trädgård.

Bin är nödvändiga för vår överlevnad

Sverige behöver fler livskraftiga bin som kan pollinera våra växter och vår mat, faktum är att de behöver bli dubbelt så många. Du kan hjälpa Svenska Bin genom att handla svensk honung och sprida budskapet om binas viktiga pollineringsarbete.

Tips för en levande trädgård:
– städa inte bort allt “skräp”, gammal ved och stubbar ger boplats åt många insekter
– plantera sälg, det ger livsviktiga föda för pollinatörena efter vintern
– satsa på vårblommande lökar
– spara maskros, klöver och andra vilda blommor på vissa ställen i gräsmatten
– “släpp upp gräset” och skapa en äng
– tänk på att det behövs blommor under hela säsongen för att bina och de andra pollinatörerna ska få mat.

Contacts

Ågatan 20 Slöinge

Follow Us

Twitter

RT @envato: One subscription, 5000+ assets & unlimited downloads; Elements is out of beta! Sign up at enva.to/elements. https://t.co…
TrxDoe
Polar bears can eat as many as 86 penguins in a single sitting. (If they lived in the same place)
TrxDoe
Leonardo Da Vinci is considered by many as the father of modern science.
TrxDoe