Nektar
Nektar är en söt vätska som produceras i många blommor för att attrahera insekter och fåglar. Dessa ska pollinera (befrukta) blomman. Pollen fastnar på djuret som sedan för det vidare till nästa blomma där det förs över till blommans pistill . Om allt går väl, därmed blir befruktad. Nektarn produceras vanligen i speciella organ, nektarier och lagras i nektargömmen  blommorna. Nektargömmena kan vara fack eller sporrar och ofta har blomman streck- eller fläckmönster som leder pollinatören rätt.Nektarn kan konsumeras av djuret direkt eller tas med till boet där djuret kan ge det till sin avkomma eller lagra det. Bin är några av de mest kända nektarsamlande insekterna och används av människor för att ge honung.

Honung består av söt nektar från blommor. När ett bi kommer tillbaka till kupan med magen full av nektar, kräks biet upp nektarn och sväljer massan upprepade gånger tills den delvis är spjälkat och en del av vatteninnehållet förångats.Den halvfärdiga honungen fylls upp i celler. Bina skapar därefter en luftström med vingarna som gör att ännu mer vatten avdunstar och fortsätter tills dess att honungen har uppnått rätt konsistens.

Contacts

Ågatan 20 Slöinge

Follow Us

Twitter

RT @envato: One subscription, 5000+ assets & unlimited downloads; Elements is out of beta! Sign up at enva.to/elements. https://t.co…
TrxDoe
Polar bears can eat as many as 86 penguins in a single sitting. (If they lived in the same place)
TrxDoe
Leonardo Da Vinci is considered by many as the father of modern science.
TrxDoe