En dragväxt är en biväxt som under en viss tid fullständigt dominerar som föredragen växt hos bina, när de drar in näring till samhället.

Biväxter Kolla Här

Dragväxt har stark sockerlösning i nektarn eller ett bra protein i pollenet. Dess blommor är relativt väl samlade i bestånd så att arbetssituationen för biet blir god. Detta leder till hög aktivitet hos bina och insamling av en stor mängd näring. Ur biodlarens perspektiv har ett drag uppstått. Det första draget för säsongen uppstår antingen av att hästhoven eller sälgen börjar blomma. Förutsättningen är varmt väder och stort bestånd av någon av växterna.

I förspelet till draget, spelar säkert binas dansspråk en viktig roll, när växtbeståndet presenteras i kupan, någon eller några dagar efter blomningens premiär. Den vagabonderande Humlan är alltid först att undersöka om ett växtbestånd kommer i blom.

Maskrosor i massor åstadkommer ett drag, det är menligt för fruktodlare med fruktträd i samtida blom.

Contacts

Ågatan 20 Slöinge

Follow Us

Twitter

RT @envato: One subscription, 5000+ assets & unlimited downloads; Elements is out of beta! Sign up at enva.to/elements. https://t.co…
TrxDoe
Polar bears can eat as many as 86 penguins in a single sitting. (If they lived in the same place)
TrxDoe
Leonardo Da Vinci is considered by many as the father of modern science.
TrxDoe