Biet

Apis melli´fera

Det vanliga honungsbiet (även kallad tambi) förekommer i Västra Asien,Afrika och Europa men biodlingar med honungsbiet finns numera i hela världen. De äldsta bin vi är medvetna om hittades i Myanmar omslutna av bärnsten och har daterats till 100 miljoner år gamla.

Dagens bin lever över hela världen, och det finns ungefär 20 000 olika sorter. Allt från Megachile pluto, ett lövätande bi som kan bli över 3 cm långt till de minsta dvärgbina som bara blir 2mm långa..

Honungsbiet har troligtvis funnits i Sverige en lång tid. Det är vanligt att odlade bin efter svärmning grundar ett eget samhälle i ett ihåligt träd eller husventil. Från nationalekonomisk synpunkt är honungsbiet avsevärt mer betydelsefullt som pollinatör åt andra växter än som honungsproducent.

I årtusenden har den söta honungen varit en åtråvärd produkt för människor. Biet har alltid varit omgärdat av mystik och förknippats med fruktsamhet. Nu hotas insekten och den viktiga pollineringen av moderna miljögifter.Du kan Läsa Mer om  Biet’s Historia Här . Du kan läsa mer om bisamhället här

Kända Honungsbin:

• Apis Mellifera- Europeisk bi -Världens biodling bedrivs i huvudsak med det. Den vanligaste bi ras i Sverige är

-Carnica (Apis mellifera carnica, hindrades av Alperna i väster och Karpaterna i norr, men i österled kunde det utbreda sig till trakterna norr om Svarta havet. Klimatet där denna ras utvecklades, karaktäriseras av hård lång vinter, kort vår och het sommar. Det finns ingen annan biras som har en så snabb utveckling på våren. Det betyder att tidigt blommande grödor kan utnyttjas effektivt.) –

-Nordiska Biet ((Apis mellifera mellifera) är den ursprungliga inhemska rasen i Norden. Det nordiska biet var på väg att helt försvinna från landet, när Nordbiprojektet startade 1990. Genom projektet har man lyckats bygga upp en bas av nordiska bin av god kvalité för det fortsatta bevarandearbetet.Rasen omfattar idag något tusental samhällen i Sverige.)

Lugistica ((Apis mellifera ligustica) kom till Sverige via import från sitt ursprungsland Italien i början av förra århundradet.Under en period var ligustica-rasen det dominerande biet i landet. I dag är ca en fjärdedel av bisamhällena i Sverige ligustica-bin.)

-Buckfast (är ursprungligen en korsning mellan det läderbruna liguriska biet och det mörka engelska biet. Buckfastbiet är ingen egentlig ras utan en s k raskombination. Broder Adam vid det engelska klostret i Buckfast Abbey är biets skapare. Buckfast-biet är idag det vanligast förekommande biet i Sverige).

Läs mer om andra raser här

• Apis Cerena- Östligt bi

• Apis Nigrocincta – Sulawesiskt bi

• Apis Koschevnikovi – Rött Borneobi

• Apis Nuluensis – Sabahbi

• Apis Dorsata – Jättebi

• Apis Laboriosa – Klippbi

• Apis Florea – Dvärgbi

• Apis Andrenoformis

 

Contacts

Ågatan 20 Slöinge

Follow Us

Twitter

RT @envato: One subscription, 5000+ assets & unlimited downloads; Elements is out of beta! Sign up at enva.to/elements. https://t.co…
TrxDoe
Polar bears can eat as many as 86 penguins in a single sitting. (If they lived in the same place)
TrxDoe
Leonardo Da Vinci is considered by many as the father of modern science.
TrxDoe